Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i existentiellt stöd.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

 

Nära sjukdom och död DIGITAL

– utbildning om existentiella frågor i vården

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.

Deltagaravgift: 500 kr exkl moms

Sista anmälningsdag 17/9.

Föreläsare

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård

Lars Björklund, föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Program
9.00-9.10

Introduktion

9.10-9.50

Föreläsning
Identitet och uppdrag, kris och drabbades utsatthet

9.50-10.00

Paus

10.00-10.45

Föreläsning
Kan du förstå mig? Om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

10.45-11.00

Paus

11.00-11.30

Gruppdiskussion
Diskussioner i mindre grupper samt avstämning i stor grupp

11.30-12.15

Föreläsning
Rum för livet – existentiella frågor och själavård i samtiden

12.15-12.30

Avslutning

Utbildningstillfällen:

  • Digitalt, 24 september 2020
Visa

Nära sjukdom och död

– utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära sjukdom och död riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Föreläsare

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård

Lars Björklund, föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Program
9.30

Kaffe och registrering

10.00

Föreläsning
Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet

12.00

Lunch

13.00

Föreläsning
Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

15.00

Föreläsning
Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden

16.00-16.30

Summering

Utbildningstillfällen:

  • Alingsås, Lilleskog, 4 november 2020

Anmäl dig till:

Visa

Sorgen efter den som inte orkade leva

– utbildningsdag om efterlevandestöd och suicidprevention

Att få hjälp i sin sorg kan hindra nya självmordsförsök. Den här utbildningsdagen tar avstamp i ett nytt efterlevandestöd kring suicid riktat till närstående. Föreläsare Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare, utgår från verkliga fall, möter behov och efterfrågan gällande efterlevandestöd med aktuell sakkunskap och erfarenhet.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att göra utbildningen digital. Mer information kommer!

Stödmaterialet tar hänsyn till mångfald och kulturell bakgrund, olika trosuppfattningar och åldrar samt genus kopplat till olika typer av sorg vid självmord. Det inkluderar barnperspektivet gällande barnet som närstående samt fall där en ung person har tagit sitt liv. Ordet närstående används för att visa på inkludering av både anhöriga, vänner, kamrater och kollegor. Genom översättningar görs närståendestödet tillgängligt på olika modersmål, inklusive minoritetsspråken.

Utbildningsdagen riktar sig till medarbetare inom kyrka och frivilligsektor, social sektor, elevhälsa, vård och omsorg, samt andra intresserade.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Föreläsare:

Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare med stor erfarenhet av självmordsfall – både bland personer som funnits i riskzon för suicid, samt bland närstående då självmord har fullbordats. Hon har även gjort ett stort antal utredningar kring självmord lokalt i samarbete med socialtjänst och vård.

Program kommer.

Program
8.30-9.00

Registrering och kaffe

9.00-10.15

Vem tar sitt liv och varför?
Fakta om bakgrund till självmord

10.15-10.30

Paus

10.30-12.00

Sorg efter suicid - skiljer den sig från annan sorg?
Om vanliga reaktioner och komplikationer hos närstående

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Hur kan man hjälpa den som mist i självmord?
Om hörnstenar i bearbetning och återhämtning

14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.00

Vad händer med hjälparen?
Om gränssättning och egenvård

Utbildningstillfällen:

  • Alingsås, Lilleskog, 14 oktober 2020

Anmäl dig till:

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om och boka våra färdiga koncept.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Kultur i vården – en mänsklig rättighet

Utbildning om kulturtillgång som resurs i vård och omsorg

Betaniastiftelsen driver den avgiftsfria tjänsten Kulturarenan.se i samarbete med svenskt kulturliv, och arrangerar utbildningstillfällen om möjligheterna med kulturtillgång för symtomlindring och ökad livskvalitet. Utbildningarna riktar sig dels till kulturombud för praktisk användning av Kulturarenan som e-tjänst, dels till styr- och ledningsnivå inom offentlig, privat och idéburen vård.

Utbildningar görs i Betaniastiftelsens regi, i samarbete med andra parter eller skräddarsytt enligt uppdrag.

Exempel på innehåll:

– Kultur som resurs i vård och omsorg – grundkunskap om kulturens värden och helhetssyn

– Kulturarenan i det dagliga arbetet – praktisk användning individuellt och i grupp

– Kultur som e-hälsa – digitaliseringens mjuka värden

– Kultur som en viktig del av personcentrerad vård

– Kulturens hälsoeffekter – delaktighet, gemenskap och ett meningsfullt tidsfördriv

– Digital kulturtillgång dygnet runt – ett existentiellt stöd

– Digital kulturtillgång för alla sinnen – att känna livskvalitet och få förundras livet ut

– Musik som berör – att skapa lugn och trygghet med en ökad närvaro av kultur

Visa