Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i existentiellt stöd.

Läs mer om våra genomförda utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

 

Musik som redskap i omvårdnad

Hur kan sång och musik bli en del av ditt arbete? Hur kan du känna dig trygg att använda sång, musik och rörelse som uttrycksmedel på jobbet?

Musik berör oss alla, oavsett bakgrund och förmåga. I den finns en kraft som kan läka, distrahera, väcka minnen och förhöja livskvaliteten. Under det här webbinariet får du veta mer om musikens centrala betydelse för människan, hur den kan bli en arbetsmetod i dagliga omvårdnadsrutiner, samt hur musik kan hjälpa dig att se människan i personcentrerad vård.

Webbinariet är det första i en serie föreläsningar om musik i omvårdnad – håll utkik efter fler tillfällen under hösten 2022!

Föreläsare: Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare socialtjänsten Piteå och Nina Cherla, sångerska, musiker, låtskrivare och musikterapeut utbildad i Wales. Läs mer om föreläsarna nedan.

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare socialtjänsten Piteå kommun med mångårig erfarenhet som undersköterska där musiken har varit en naturlig del av arbetet. Ewa är även författare till skriften Musik som berör, utgiven av Betaniastiftelsen.

Nina Cherla, sångerska, musiker, låtskrivare och musikterapeut utbildad i Wales. Nina har lång erfarenhet av att jobba med musik och individer med diverse funktionshinder, även internationellt, bl a i Indien.

Program
Kl. 13.00

Betaniastiftelsen – Varför en satsning på musik i omvårdnad?

Kl. 13.10

Föreläsning Ewa Karlsson Sjölander – ”Musik som berör i personcentrerad vård”

Kl. 13.50

Paus

Kl. 14.00

Föreläsning Nina Cherla – ”Kommunikation och samspel genom musik”

Kl. 14.40

Frågor och diskussion

Kl. 14.55

Avslutning Betaniastiftelsen

Utbildningstillfällen:

  • 27 april, digital föreläsning
  • 16 november, digital föreläsning
Visa

Att höra till – föreläsningsserie om äldres psykiska hälsa

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa.  Många äldre lider av oro och ängslan. Seminarieserien ”Att höra till” lyfter frågan om hur samhällsaktörer gemensamt kan bryta denna utveckling. Hur det går att arbeta tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

”Att höra till” är ett projekt med fokus på äldres psykiska hälsa i samarbete mellan Sociala Missionen, Immanuelskyrkan, Hela Människan och Ny Gemenskap. För föreläsningarna nedan, från senhösten 2021, är även Betaniastiftelsen medarrangör. Ta del av föreläsningstillfällen från hösten och vinter 2021 nedan.

 

Att höra till – MIND, Norrmalms stadsdel och Äldrekontakt
Inspelning från Immanuelskyrkan i Stockholm den 13 oktober 2021.
Möt tre aktörer som arbetar lokalt på Norrmalm och i Stockholm för att motverka äldres psykiska ohälsa och stimulera till minskat utanförskap. Medverkar gör: Johanna Nordin, MIND, Jonna Wannerberg Krekola, Norrmalms stadsdelsförvaltning och Therese Gyll, Äldrekontakt. Se föreläsningarna här!

 

”Att bli människa igen” med Göran Larsson
Inspelning från den 13 oktober 2021.
Ett seminarium om sorg, förlust och vägen vidare. Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare. Har under många år jobbat med rehabilitering av långtidssjukskrivna och är verksam som psykosocial handledare, samt etisk rådgivare i olika beroende behandlingar. Se föreläsningen här!

 

”Vägar till psykisk hälsa” med Ullakarin Nyberg
Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021.
Ullakarin Nyberg är överläkare, psykiater och suicidforskare med stor erfarenhet av självmordsfall, både vad gäller det preventiva arbetet och efterlevandestöd. Har i samverkan med Betaniastiftelsen tagit fram närståendestödet ”Sorgen efter den som inte orkade leva”. Se föreläsningen här!

 

”Ensamhet dödar” med Kerstin Thelander
Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021.
Kerstin Thelander är socionom med lång erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. Har startat nätverket ”Stoppa ofrivillig ensamhet” som syftar till att sätta nationellt fokus på frågan. Se föreläsningen här!

 

Att höra till – Svenska kyrkan, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Röda korset
Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021.
Möt tre aktörer som arbetar lokalt i Skärholmen och i Stockholm för att motverka äldres psykiska ohälsa och stimulera till minskat utanförskap. Medverkar gör: Ola Osbeck, Svenska kyrkan, Cesar Rodriguez och Sofie Persson, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Farouk Hamsaoui, Röda Korset. Se föreläsningen här!

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om och boka våra färdiga koncept.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Kultur i vården – en mänsklig rättighet

Utbildning om kulturtillgång som resurs i vård och omsorg

Betaniastiftelsen driver den avgiftsfria tjänsten Kulturarenan.se i samarbete med svenskt kulturliv, och arrangerar utbildningstillfällen om möjligheterna med kulturtillgång för symtomlindring och ökad livskvalitet. Utbildningarna riktar sig dels till kulturombud för praktisk användning av Kulturarenan som e-tjänst, dels till styr- och ledningsnivå inom offentlig, privat och idéburen vård.

Utbildningar görs i Betaniastiftelsens regi, i samarbete med andra parter eller skräddarsytt enligt uppdrag.

Exempel på innehåll:

– Kultur som resurs i vård och omsorg – grundkunskap om kulturens värden och helhetssyn

– Kulturarenan i det dagliga arbetet – praktisk användning individuellt och i grupp

– Kultur som e-hälsa – digitaliseringens mjuka värden

– Kultur som en viktig del av personcentrerad vård

– Kulturens hälsoeffekter – delaktighet, gemenskap och ett meningsfullt tidsfördriv

– Digital kulturtillgång dygnet runt – ett existentiellt stöd

– Digital kulturtillgång för alla sinnen – att känna livskvalitet och få förundras livet ut

– Musik som berör – att skapa lugn och trygghet med en ökad närvaro av kultur

Visa