Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra utbildningar inom existentiellt stöd.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

 

Glädje eller kamp

Temadag om att samtala med unga om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är psykisk sjukdom och vad som är livssmärta, eller rentav vardagsbekymmer, men klart är att både den självupplevda och den diagnostiserade ohälsan leder till utanförskap. Och det viktigaste: Vi måste kunna prata om det.

Under temadagen ”Glädje eller kamp” riktar vi oss till den som i sin profession, som volontär eller närstående vuxen, möter unga i skolan, elevhälsan, kyrkan, vården osv. Vi fokuserar på hur vi kan hitta bra sätt att samtala om psykisk ohälsa, och hur vi kan få fatt på frågor som rör självkänsla, ångest och oro. Under dagen medverkar erfarna praktiker och andra sakkunniga, vi lyssnar på ungas röster och vi tittar på konkreta verktyg för att kunna uttrycka vad som känns, och att komma närmare hopp och välbefinnande.

Arr: Dagen arrangeras i ett samarbete mellan Lilleskog Själavårdsinsstitut/Svenska kyrkan/Skara stift, Equmenia – Equmeniakyrkans ungdomsarbete och Betaniastiftelsen.

Deltagaravgift: 800 kronor (exklusive moms)

Kursintyg utfärdas.

Medverkande

Jenny Thunberg Benjaminsson, socionom och områdeschef, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen

Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia – Equmeniakyrkans ungdomsarbete

Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare vid Equmeniakyrkan samt bitr. rektor vid Enskilda Högskolan Stockholm och utbildningsledare för teologi och religionsvetenskap

Stig Erixon, terapeut, själavårdare och präst i Svenska kyrkan

Jacob Gennerud, artist och låtskrivare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Lyssna på artisten här

”Varit där nere i de mörkaste rum
Och vissa säger att dom fattar men vet inte ett dugg
Så jag skriver det här från andra sidan världen
Och nu i min kropp finns det mycket bättre värden”

Program
8.30

Morgonkaffe

9.30

Arrangörerna hälsar välkommen.

9.45

"Hur kan barn nå sin fulla potential?"

Jenny Thunberg Benjaminsson om strategier för vuxna att använda i relation till barn och unga för att de ska utvecklas på ett bra sätt. På Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa inom Västra Götalandsregionen har man under många år arbetat med att hjälpa verksamheter att implementera modeller som systematiskt vägleder professionella inom socialtjänst, hälso-sjukvård och skola som i sin tur möter familjer och barn. Föreläsningen kommer att handla om bakgrunden och effekten av dessa konkreta strategier såsom positivt beteendestöd, proaktivitet och utveckling av goda relationer.

10.30

"Suntprat – vad tar plats i ditt liv?" – om ett arvsfondsprojekt som ger konkreta verktyg

Carin Dernulf om att vi behöver prata med varandra, om alkohol, droger, nätporr, gaming och sociala medier. Det som är eller kan upplevas positivt kan vändas och bli problematiskt. Öppna och trygga samtal kan vara en hjälp att som tonåring göra bra och hållbara val för att må bra i livet. I arvsfondsprojektet Suntprat får du som möter unga konkreta verktyg för samtal.

11.45

Helena Högström, föreståndare Lilleskog, präst och psykoterapeut, berättar kort om Lilleskog som själavårdsinstitut.

12.00

Lunch

13.00

"När livet stramas åt skärps blicken" – om kampen för underbara barn och allas rätt att få komma till sin rätt

Föreläsning med Sofia Camnerin. I boken ”När livet stramas åt skärps blicken” berättar Sofia om sina personliga erfarenheter av att vara förälder till ett barn med särskilda behov.

14.00

"Trehundratusen tankar" - om hur det är att vara ung och inte må bra

Samtal med artisten Jacob Gennerud som framför sin musik och berättar om sin depression om vägen ut, om att inte ge upp och om betydelsen av omgivningens stöd.

14.45

Kaffe

15.15

"Läkande oaser" – om hur den som ska hjälpa kan hämta kraft och stöd

Samtal med Stig Erixon. Med en grundsyn att varje människa är unik, meningssökande och meningsskapande, med fysiska, psykiska, sociala och andliga behov, sätter Stig fingret på hur självbild, relationer och livssyn påverkas både hos den som mår dåligt och den som vill hjälpa. Natur, kultur, odling och god mat kan vara kraftkällor för den som ska hantera psykisk ohälsa och behöver energi.

16.15-16.45

Avslutning

Utbildningstillfällen:

  • Alingsås, Lilleskog, 5 november 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag är 22/10.

Visa

Livet bakom skärmen

Temadag om psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Under temadagen ”Livet bakom skärmen” fokuserar vi på nätet som både hot och möjlighet. Vi tittar på beteenden som framkallar destruk­tivitet och ångest hos många unga, men också på skärmen som resurs. Tillsammans med forskare, erfarna praktiker och unga influencers tit­tar vi på hur verkligheten ser ut, belyser olika typer av nätrelaterat missbruk, samt resonerar om självkänsla och hur vi kan agera som medmänniskor.

Psykisk ohälsa är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Både psykisk sjukdom och perioder av livssmärta leder till utanförskap.

Vart ska då ungdomar som mår dåligt ta vägen? Många vänder sig till internets värld och sociala medier, vilka ofta målas upp som boven i dramat. Samtidigt kan samma nät vara den räddning eller det stöd som behövs, samt bidra till gemenskap och omvärldskunskap.

Vad är sant och vad är falskt om skärmanvändning och ungas psykis­ka hälsa? Hur kan vi på ett sunt sätt leva med nätet och skärmen som en del av livet?

Senaste temadagen inom psykisk ohälsa i november 2018 hade titeln ”Livs­smärta eller psykisk sjukdom”. Föreläs­ningarna spelades in av UR och finns tillgängliga på Livsakademin, i playmiljön. Nu följer vi upp och fördjupar diskussio­nen. Varmt välkom­na ni som deltog förra året, samt nya deltagare.

Deltagaravgift: 1295 kr inkl. lunch och fika

Föreläsare

Elza Dunkels
Universitetslektor vid Umeå universitet, forskar om ungas internetanvändning, talar om skärmen som hot och möjlighet utifrån sin bok ”Vad gör unga på nätet?”

Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand
Driver Ångestpodden, talar om att vara ung vuxen i Sveriges hårda sociala klimat

Sabina Decireé
Influencer, aktuell i ”Mitt perfekta liv” på SVT, talar om sin yrkesroll och har med sig flera av sina unga följares röster

Ulrika Stigberg
Präst vid Fryshuset, talar om missbruk och nätpornografi med direkt verklighetskontakt

Sissela Nutley
Hjärnforskare och grundare av konceptet Arts&Hearts, talar om självkänsla och nätidentitet, samt har med sig delar ur musikalen ”Det syns inte” som verktyg för samtal om psykisk ohälsa

Oskar Foldevi
Psykolog, specialiserad på digitala livsstilar och spelande

Kerstin Dillmar
Sjukhuspräst och enhetschef för Sjukhuskyrkan, Akademis­ka Sjukhuset

Maria Sundblom Lindberg,

Psykoterapeut, präst och publicist, driver egen terapimottagning i Helsingfors, programledare vid YLE

Erik Leijonmarck,

Generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot Narkotika, författare till ”Droghandboken”

 

 

Program
9.00

Registrering och morgonkaffe

10.00

Välkommen

HUR SER VERKLIGHETEN UT?

10.10–11.00

Elza Dunkels, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, forskar om ungas internetanvändning, om skärmen som hot och möjlighet.

11.00-11.45

Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand, Ångestpodden, om att vara ung vuxen i Sveriges hårda sociala klimat och om den ständigt växande psykiska ohälsan bland unga. ”Varför känns det så enkelt att berätta för sina vänner eller kollegor att man sitter inne med århund­ radets förkylning och så svårt att berätta att man mår dåligt i själen?”

11.45–12.30

Sabina Decireé, influencer, youtuber och aktuell i Mitt perfekta liv på SVT, i ett samtal om hur nätet ger både bekräftelse och ångest, och hur influencern får ta emot många följares berättelser om psykisk ohälsa.

12.30-13.45

Lunch

BRUK OCH MISSBRUK

13.45–14.30

Här får du välja ett av tre parallelseminarier:
1. Nätpornografi – med Ulrika Stigberg, författare och präst
2. Spelberoende – med Oskar Foldevi, psykolog
3. Drogberoende – med Erik Leijonmarck, generalsekreterare nätverket Europeiska städer mot Narkotika

14.30–15.00

Kaffe

SJÄLVKÄNSLA OCH MEDMÄNSKLIGHET

15.00–15.50

Musikalnummer Arts&Hearts ur ”Det syns inte”, musikal om psykisk ohälsa och nätidentitet.

Sissela Nutley, hjärnforskare, grundare av Arts&Hearts, om självkänsla och nätidentitet, och om scenkonsten som utgångs­ punkt för samtal om psykisk ohälsa.

15.50–16.35

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, i ett samtal om hur vi ska agera som medmänniskor, och hur vi ska orka stötta alla som inte mår bra.

16.35–16.45

Avslutningsord av Lars Björklund, kaplan och författare, Sigtunastiftelsen.

Utbildningstillfällen:

  • Sigtuna, Sigtunastiftelsen, 12 november 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om och boka våra färdiga koncept.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Kultur i vården – en mänsklig rättighet

Utbildning om kulturtillgång som resurs i vård och omsorg

Betaniastiftelsen driver den avgiftsfria tjänsten Kulturarenan.se i samarbete med svenskt kulturliv, och arrangerar utbildningstillfällen om möjligheterna med kulturtillgång för symtomlindring och ökad livskvalitet. Utbildningarna riktar sig dels till kulturombud för praktisk användning av Kulturarenan som e-tjänst, dels till styr- och ledningsnivå inom offentlig, privat och idéburen vård.

Utbildningar görs i Betaniastiftelsens regi, i samarbete med andra parter eller skräddarsytt enligt uppdrag.

Exempel på innehåll:

– Kultur som resurs i vård och omsorg – grundkunskap om kulturens värden och helhetssyn

– Kulturarenan i det dagliga arbetet – praktisk användning individuellt och i grupp

– Kultur som e-hälsa – digitaliseringens mjuka värden

– Kultur som en viktig del av personcentrerad vård

– Kulturens hälsoeffekter – delaktighet, gemenskap och ett meningsfullt tidsfördriv

– Digital kulturtillgång dygnet runt – ett existentiellt stöd

– Digital kulturtillgång för alla sinnen – att känna livskvalitet och få förundras livet ut

– Musik som berör – att skapa lugn och trygghet med en ökad närvaro av kultur

Visa