Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i existentiellt stöd.

Läs mer om våra genomförda utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

 

Att höra till

Seminarium om äldres psykiska hälsa

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan. Antalet hemlösa över 65 år i Sverige har ökat under senare år. Hur kan vi som samhällsaktörer gemensamt bryta denna utveckling? Hur kan vi tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer?

Seminariet är avgiftsfritt.

I samhället finns, som ett komplement till vården, ett utvecklat trygghetssystem med ekonomisk grundtrygghet och äldreomsorg, även ett arbete som utförs av kunniga frivilligorganisationer och volontärer med stor medmänsklighet. Hur behåller vi som tjänstemän, församlingsmedarbetare, vårdpersonal och volontärer en humanistisk människosyn med den enskilda människan i centrum? Vad behöver vi för att inte förlora essensen i vårt engagemang?

”Att höra till” är ett samarbetsprojekt mellan Sociala Missionen, Immanuelskyrkan, Hela Människan och Ny Gemenskap. Dessa tillfällen är del av ett treårigt projekt med fokus på äldres psykiska hälsa. Vi vänder vi oss till personer som i sitt dagliga arbete eller som volontärer möter äldre i utsatta livssituationer. Vid höstens tillfällen är även Betaniastiftelsen medarrangör.

Programmet kommer att genomföras oavsett ev corona-relaterade restriktioner, där antal personer i lokalen anpassas.

Föreläsare:

Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare med stor erfarenhet av självmordsfall, både vad gäller det preventiva arbetet och efterlevandestöd. Har i samverkan med Betaniastiftelsen tagit fram närståendestödet ”Sorgen efter den som inte orkade leva”.

Göran Larsson, präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare. Har under många år jobbat med rehabilitering av långtidssjukskrivna, samt sorgberarbetning och är verksam som psykosocial handledare, samt etisk rådgivare i olika beroende­ behandlingar.

Kerstin Thelander, socionom med lång erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. Har startat nätverket ”Stoppa ofrivillig ensamhet” som syftar till att sätta nationellt fokus på frågan.

Program
13 oktober, Immanuelskyrkan
13.00

Välkommen, inledning

13.15

Presentation av MIND:s arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention hos äldre

13.45

Presentation av aktör och insatser för äldres psykiska hälsa på Norrmalm

14.15

Kaffe

14.45

Föreläsning UIlakarin Nyberg: ”Vägar till psykisk hälsa”

15.45

Avslutning

13 oktober, Digitalt
19-20.30

Föreläsning Göran Larsson: ”Att bli människa igen”

18 november, Mikaelikyrkan i Skärholmen
13.00

Välkommen, inledning

13.10

Presentation av aktörer och insatser för äldres psykiska hälsa i Skärholmen

13.50

Föreläsning Kerstin Thelander: ”Ensamhet dödar”

14.30

Kaffe

15.00

Föreläsning Ullakarin Nyberg: ”Vägar till psykisk hälsa”

15.40

Dialog och avslutning

Utbildningstillfällen:

  • 13 oktober, kl 13-16, Immanuelskyrkan på Norrmalm, Stockholm (sista anmälningsdag 6 oktober )
  • 13 oktober, kl 19-20.30, Digitalt (sista anmälningsdag 6 oktober)
  • 18 november, kl 13-16, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Stockholm (sista anmälningsdag 11 november)
Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om och boka våra färdiga koncept.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Kultur i vården – en mänsklig rättighet

Utbildning om kulturtillgång som resurs i vård och omsorg

Betaniastiftelsen driver den avgiftsfria tjänsten Kulturarenan.se i samarbete med svenskt kulturliv, och arrangerar utbildningstillfällen om möjligheterna med kulturtillgång för symtomlindring och ökad livskvalitet. Utbildningarna riktar sig dels till kulturombud för praktisk användning av Kulturarenan som e-tjänst, dels till styr- och ledningsnivå inom offentlig, privat och idéburen vård.

Utbildningar görs i Betaniastiftelsens regi, i samarbete med andra parter eller skräddarsytt enligt uppdrag.

Exempel på innehåll:

– Kultur som resurs i vård och omsorg – grundkunskap om kulturens värden och helhetssyn

– Kulturarenan i det dagliga arbetet – praktisk användning individuellt och i grupp

– Kultur som e-hälsa – digitaliseringens mjuka värden

– Kultur som en viktig del av personcentrerad vård

– Kulturens hälsoeffekter – delaktighet, gemenskap och ett meningsfullt tidsfördriv

– Digital kulturtillgång dygnet runt – ett existentiellt stöd

– Digital kulturtillgång för alla sinnen – att känna livskvalitet och få förundras livet ut

– Musik som berör – att skapa lugn och trygghet med en ökad närvaro av kultur

Visa