Tyck till
Kultur och hälsa

Kulturkrönika: Den strandade valen – om att tillgodogöra sig kultur

Emil Jensen, artist och författare, har i samarbete med Betaniastiftelsen gjort fem betraktelser om kulturens betydelse för människan och särskilt för människan i vård och omsorg (vårdtagare, vårdgivare och närstående). Syftet med dessa berättelser är att inspirera till kulturmöten i vård och omsorg samt att sänka trösklarna för kulturupplevelser. Emil Jensen har en unik röst, med sin musik och poesi sätter han ord på det lilla och det stora. Han gör det med glimten i ögat och pratar/sjunger så att vi alla förstår, inspireras och upplever igenkänning. Krönikan "Den strandade valen" handlar om att tillgodogöra sig kultur, om att ta in en upplevelse utan att behöva förstå dess exakta innerbörd. Krönikorna finns även att läsa, du hittar dem under publikationer.