Tyck till
Att höra till - seminarieserie om äldres psykiska hälsa

Insatser för äldre i Skärholmen - Svenska kyrkan, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Röda korset

Möt tre aktörer som arbetar lokalt i Skärholmen och i Stockholm för att motverka äldres psykiska ohälsa och stimulera till minskat utanförskap. Medverkar gör: Ola Osbeck, Svenska kyrkan, Cesar Rodriguez och Sofie Persson, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Farouk Hamsaoui, Röda Korset. Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan. Hur kan vi som samhällsaktörer gemensamt bryta denna utveckling? Hur kan vi tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer? Att höra till är ett samarbetsprojekt mellan Sociala Missionen, Mikaelikyrkan, Hela Människan, Ny Gemenskap och Betaniastiftelsen. Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021