Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Välfärdsteknik och arbetslust

Hur kvalitetssäkrar vi den dagliga omvårdnaden genom nya välfärdstjänster, och hur kan vi öka delaktigheten i den egna vårdsituationen? Vad är utmaningarna med digitaliseringen av vården? Genom ett levande samtal får vi exempel ur vardagen på hur välfärdsteknik kan underlätta det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Ett samtal med Mia Hakeros och Christian Sandén från Sekoia. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).