Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Hur kan vården organiseras?

Vilka goda exempel finns gällande samverkan mellan vårdgivare? Hur kapar vi stuprören och stärker äldrevården genom kvalitetsarbete och kontinuerligt lärande? Vad betyder personcentrerad vård och helhetssyn när vi tar gemensamt ansvar för vårdtagare och närstående? Helena Hvitfeldt, FoUUI-chef på Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, berättar om Norrtäljemodellen – en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm för bättre hälsa, vård och omsorg genom kommunalförbund och vårdbolag. Margareta Winberg (S) diskuterar och problematiserar därefter behovet och möjligheterna med en ny "Äldreomsorgslag" i blickfång. Moderator: Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).