Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Hur ska jag orka – om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation

Vem stöttar vårdpersonalen? Finns det rutiner för existentiellt stöd och för att hämta kraft? Vad är en rimlig nivå för att orka och må bra och vilken kunskap behövs? Olika kompetenser från människovårdande verksamheter möts i ett samtal om återhämtning och existentiell hälsa. Ett samtal med Cecilia Melder, lektor vid Enskilda högskolan Stockholm och forskare, Ullakarin Nyberg, överläkare, psykiater och suicidforskare, och Anna Dahlgren, forskare vid Karolinska Institutet. Moderator: Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).