Tyck till
Se hela människan i krisen

Transkulturellt perspektiv i kris

Vad spelar människors kulturella tillhörighet eller bakgrund för roll i kris? Minna Forsell föreläser om likheter och skillnader. Vår kulturella bakgrund kan ha stor betydelse i vård och omsorg, därför behöver vi behandla kulturella skillnader med öppenhet och kunskap. Inspelat den 27 april 2020 i Allhelgonakyrkan, Stockholm. Arrangörer: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare) i samverkan med Katarina församling.