Tyck till
Suicidprevention och efterlevandestöd

Närståendefilm: Sorgen efter den som inte orkade leva

Den här filmen riktar sig till dig som sörjer en person som har tagit sitt liv. Här får vi möta fem närstående till Hamid som tagit sitt liv för fem år sedan. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Det är viktigt med kunskap om den egna sorgen och hur sorg kan te sig hos andra. Filmen är ett komplement till häftet "Sorgen efter den som inte orkade leva - närståendestöd efter självmord". Berättelserna talas av skådespelare.