Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa

Vad innebär en vårdmiljö när allt fler vårdas hemma, och hur kan tvärsektoriell samverkan bidra till en positiv utveckling av äldreomsorgen? Hur får vi fatt på förutsättningar för livskvalitet hos brukare och närstående, och hur förhåller vi oss till frågor integritet, identitet och specifika intressen? Ett samtal med socialminister Lena Hallengren (S) och Helle Wijk, professor Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Gästprofessor Centrum för vårdens arkitektur/Chalmers. Moderator: Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).