Tyck till
Att höra till - seminarieserie om äldres psykiska hälsa

"Ensamhet dödar" med Kerstin Thelander

Att höra till är en seminarieserie om äldres psykiska hälsa. Medverkar gör: Kerstin Thelander, socionom. Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan. Hur kan vi som samhällsaktörer gemensamt bryta denna utveckling? Hur kan vi tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer? Att höra till är ett samarbetsprojekt mellan Sociala Missionen, Mikaelikyrkan, Hela Människan, Ny Gemenskap och Betaniastiftelsen. Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021