Tyck till
Själavård

Om rummets betydelse i själavården

Ett samtal mellan Christina Wåhlin, sjukhuspastor vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, och Esbjörn Hagberg, biskop emeritus med lång erfarenhet som församlingspräst och själavårdslärare. Samtalet är en del av utbildningen ”…och ni besökte mig” om själavård utanför sjukhusmiljö. Dialog om närvaro, sköna stolar och att förbereda sig för det oväntade.