Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

En trygg vårdsituation i framtiden

I de stora utmaningar som media visar gällande äldreomsorgen – hur mår verksamheterna idag, hur ser framtidens äldreomsorg ut i Stockholm och hur planeras framtidens boenden? Vilka möjligheter har närstående att vara med och påverka omsorgens insatser? Det blir frågor om trygghet och välbefinnande, om människovärde och vårdnivå samt om kompetensförsörjning när Petra Tegman, specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård och demens möter äldreborgarrådet Erik Slottner. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).