Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Rättigheter och förväntningar på ålderns höst

Om hur vi ser på att vårdas som gamla och sjuka, och hur våra möjligheter och rättigheter ut. Vad är tillgänglighet och delaktighet i relation till politiska mål, aktuella riktlinjer och gällande lagar? Rätten till god hälsa kopplas till frågor om likabehandling och människovärde. Här möter framtidens vårdpersonal bred expertis gällande anhörigfrågor och kvalitetsarbete för äldre i ett samtal som för oss närmare en förståelse för varandra. Ett samtal med Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot, Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig vid Omvårdnadsinstitutet, och Suwan Naklang, undersköterskestudent vid Kompetensutvecklingsinstitutet. Moderator Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).