Tyck till
Själavård

Om rummets betydelse i själavården

Ett samtal mellan Christina Wåhlin, sjukhuspastor vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, ...

Själavård

Själavård, möjligheter, avgränsningar och ställningstaganden i gränslandet

Ett samtal mellan Gunilla Löf Edberg, nationell samordnare för jourhavande präst, och Esbjörn ...

Psykisk ohälsa

Om att agera som medmänniskor och orka stötta

Ett samtal om hur vi ska agera som medmänniskor, och hur vi ska orka stötta alla som inte mår ...

Psykisk ohälsa

Om hur nätet ger både bekräftelse och ångest

Sabina Decireé, influencer och youtuber, i ett samtal med Ulrika Lind, utvecklingschef på ...

Psykisk ohälsa

Bruk och missbruk – nätpornografi

Ulrica Stigberg, präst vid Fryshuset och författare, talar om missbruk och nätpornografi med ...

Psykisk ohälsa

Skärmen som hot och möjlighet

Elza Dunkels, forskare, författare och universitetslektor vid Umeå universitet, talar om skärmen ...

Psykisk ohälsa

Bruk och missbruk – drogberoende

Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot Narkotika och ...

Kultur och hälsa

Presentation av forskningsprojektet Digitala kulturmöten

Presentation av forskningsprojektet Digitala kulturmöten, om välbefinnande och digital ...

Kultur och hälsa

Paneldebatt Musik i vården – vissna eller blomstra?

Panelsamtal "Musik i vården – vissna eller blomstra?" med Eva Johnsson, vice ordförande Hälso- ...