Tyck till
Se hela människan i krisen

Musiken berör utan att smitta

I en tid av ensamhet, sjukdom och social distans kan musik spela en viktig roll som mänsklig hand. ...

Se hela människan i krisen

Närståendes sorg och livskraft

Om närståendestöd och sorgeprocesser, om hur vi alla hanterar olika aspekter av den ökade ...

Se hela människan i krisen

Värdig vård i visir

Hur kan ett sjukdomsförlopp se ut vid covid-19? Hur kan vårdpersonal skapa trygghet, närhet och ...

Se hela människan i krisen

När kulturpubliken finns i hemmen

Sedan coronapandemin slog till har många kulturaktörer på rekordtid tvingats ställa om till ...

Se hela människan i krisen

Återhämtning och framtidstro för vårdpersonal

I sjukvård och äldreomsorg arbetar många outtröttligt och med stort personligt engagemang för ...

Se hela människan i krisen

Rum för samtal om det svåra

När vi ställs inför det svåra och ofattbara kan vi behöva hjälp att bearbeta, klä i ord och ...

Se hela människan i krisen

Transkulturellt perspektiv i kris

Vad spelar människors kulturella tillhörighet eller bakgrund för roll i kris? Minna Forsell ...

Se hela människan i krisen

Svenska språket på jobbet

"Att kunna ett språk" - vad lägger vi in i de orden? Och hur möter man personer i svår sjukdom ...

Själavård

Om rummets betydelse i själavården

Ett samtal mellan Christina Wåhlin, sjukhuspastor vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, ...