Tyck till
Existentiellt stöd

Sorgen efter den som inte orkade leva

Den här filmen riktar sig till dig som sörjer en person som har tagit sitt liv. Vi får möta ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa

Vad innebär en vårdmiljö när allt fler vårdas hemma, och hur kan tvärsektoriell samverkan ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Berättelser om omsorgskonst

Ett samtal om vad som utgör kvaliteten i god äldreomsorg – att se varandra genom rutinerna. I ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Rättigheter och förväntningar på ålderns höst

Om hur vi ser på att vårdas som gamla och sjuka, och hur våra möjligheter och rättigheter ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Hur ska jag orka – om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation

Vem stöttar vårdpersonalen? Finns det rutiner för existentiellt stöd och för att hämta kraft? ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

En trygg vårdsituation i framtiden

I de stora utmaningar som media visar gällande äldreomsorgen – hur mår verksamheterna idag, ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Framtidssamtal – att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser

För vems skull ger vi lindring, och vem bestämmer det? Vad kan vi göra och vad SKA vi göra när ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Välfärdsteknik och arbetslust

Hur kvalitetssäkrar vi den dagliga omvårdnaden genom nya välfärdstjänster, och hur kan vi öka ...

Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Positiv förändring i äldreomsorgen

Jonna Bornemark, professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola ger ...