Tyck till

Om Livsakademin

Utbildningsinsatser inom existentiellt stöd

Livsakademin är Betaniastiftelsens plattform för utbildningsinsatser inom existentiellt stöd. Här hittar du avgiftsfria videoföreläsningar och publikationer inom psykisk ohälsa, själavård, existentiellt stöd i vård, kultur och hälsa, samt att förstå och möta människor i kris. Här informerar vi även om utbildningsdagar och uppdragsutbildningar vi kan göra tillsammans med er.

Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård, existentiellt stöd och kriskommunikation. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Läs mer om stiftelsens verksamhet på Betaniastiftelsen.nu!

Kulturarenan

Betaniastiftelsen driver även Kulturarenan – en samlingsplats, för kultur online för alla som av olika anledningar har svårt att besöka scenerna.

Med digital tillgång till offentliga scener, såsom konserthus, teatrar, biografer och museer skapas möjligheter för fler att delta i kulturlivet, för hopp och välbefinnande. Kulturarenan kan även vara ett värdefullt verktyg för vårdgivare samt inspirera till flera  kulturmöten, gemensamma stunder och samtal.

Gå direkt till Kulturarenan här!

Palliationsakademin

Betaniastiftelsen driver även Palliationsakademin, en plattform för utbildningsinsatser inom palliativ vård. Här finns den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC, videoföreläsningar, tryckt utbildningsmaterial samt information om utbildningsdagar.

Gå direkt till Palliationsakademin här!