Tyck till

E-utbildning

Här hittar du våra e-utbildningar inom existentiellt stöd.

Att möta människor om det som berör under Corona-pandemin

– utbildning om samtalsstöd i kristider

Vi befinner oss i en väldigt speciell tid där många söker samtalsstöd. Utbildningen syftar till att förmedla kunskaper direkt från vårdgolvet om covid-19 för en ökad förståelse för vad patienter och vård- och omsorgspersonal går igenom. Även att stärka dig i din roll som själavårdare, med psykologins hjälp och med nya vinklar på vad som kan vara din uppgift.

I ett samarbete mellan Svenska kyrkan genom Skara stifts själavårdsinstitut och Kyrkokansliet på Nationell nivå erbjuder Betaniastiftelsen en digital utbildningsdag för alla själavårdare i församlingarna, institutionssjälavårdare, Jourhavande präster, volontärer i Sverigefinska telefonjouren och alla andra grupper som möter människor i samtal under den tid som är just nu.

Det här är en inspelad version av utbildningsdagen från den 15 juni 2020. Utbildningen innehåller fyra föreläsningar (varav två är inspelade tidigare som en del av temadagen ”Se hela människan i krisen”) samt reflektion från föreläsare och egna reflektionsfrågor. Utbildningen är avgiftsfri.

Föreläsare

Johan Sundelöf, överläkare, Palliativt Centrum, Uppsala

Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och i demensvård

Camilla Lif, tf kyrkoherde i Katarina församling

Per Höglund, leg. psykolog, Department of Psychology Umeå University

Åsa Engström, professor i omvårdnad, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap