Tyck till

E-utbildning

Här hittar du våra e-utbildningar inom existentiellt stöd.

Etik – vad är det?

– föreläsningar och reflektionsfrågor om etikens grunder och redskap.

Etik handlar enkelt uttryckt om frågan om vad som är rätt och fel, gott och ont. Meningen med ”Etik – vad är det?” är inte att ge svar på dessa frågor. Här får du istället redskap för hur du själv kan arbeta dig fram till svaren på frågorna om vad som är rätt och fel, gott och ont.

Utbildningen består av filmade föreläsningar med Daniel Brattgård, kombinerat med reflektionsfrågor som du tar del av på egen hand eller diskuterar i grupp.

Utbildningen som helhet tar cirka två timmar att genomföra inklusive reflektion. Den riktar sig främst till dig som verkar inom det människovårdande, men också till dig som av andra skäl är intresserad av etiska frågor. Du eller din grupp kan med fördel dela upp utbildningen på fler tillfällen.

Föreläsare:
Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst
Daniel Brattgård har verkat som sjukhuspräst under 40 år och som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd åren 1994-2012. Idag är han föreläsare och konsult i etik.

Utbildningen är avgiftsfri.

Etik – existentiella och religiösa frågor

I det här utbildningen får du ta del av olika perspektiv kring etik i relation till existentiella och religiösa frågor, hur smärta och lidande har flera skikt och dimensioner och hur vi kan förhålla oss till det existentiella, andliga perspektivet. Alla människor har ett inre landskap – vilka frågor gömmer sig där?

Utbildningen består av en inspelad föreläsning med Daniel Brattgård som kombineras med reflektionsfrågor som du tar del av på egen hand eller arbetar med i ditt team eller arbetsgrupp.

Föreläsare:
Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst
Daniel Brattgård har verkat som sjukhuspräst under 40 år och som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd åren 1994-2012. Idag är han föreläsare och konsult i etik.

Utbildningen är avgiftsfri.

Att möta människor om det som berör under Corona-pandemin

– utbildning om samtalsstöd i kristider

Vi befinner oss i en väldigt speciell tid där många söker samtalsstöd. Utbildningen syftar till att förmedla kunskaper direkt från vårdgolvet om covid-19 för en ökad förståelse för vad patienter och vård- och omsorgspersonal går igenom. Även att stärka dig i din roll som själavårdare, med psykologins hjälp och med nya vinklar på vad som kan vara din uppgift.

I ett samarbete mellan Svenska kyrkan genom Skara stifts själavårdsinstitut och Kyrkokansliet på Nationell nivå erbjuder Betaniastiftelsen en digital utbildningsdag för alla själavårdare i församlingarna, institutionssjälavårdare, Jourhavande präster, volontärer i Sverigefinska telefonjouren och alla andra grupper som möter människor i samtal under den tid som är just nu.

Det här är en inspelad version av utbildningsdagen från den 15 juni 2020. Utbildningen innehåller fyra föreläsningar (varav två är inspelade tidigare som en del av temadagen ”Se hela människan i krisen”) samt reflektion från föreläsare och egna reflektionsfrågor. Utbildningen är avgiftsfri.

Föreläsare

Johan Sundelöf, överläkare, Palliativt Centrum, Uppsala

Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och i demensvård

Camilla Lif, tf kyrkoherde i Katarina församling

Per Höglund, leg. psykolog, Department of Psychology Umeå University

Åsa Engström, professor i omvårdnad, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap