Tyck till

E-utbildning

Här hittar du våra e-utbildningar inom existentiellt stöd.

Nära sjukdom och död

– utbildning om existentiella frågor i vården

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka. Utbildningen Nära sjukdom och död riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.

Nu kan du ta del av en inspelad version av utbildningen från den 24 september 2020. Tillgänglig till och med 18 december 2020.

Deltagaravgift: 300 kr exkl moms

Tidsåtgång 1 timme och 45 minuter.

Föreläsare

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård

Lars Björklund, föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Att möta människor om det som berör under Corona-pandemin

– utbildning om samtalsstöd i kristider

Vi befinner oss i en väldigt speciell tid där många söker samtalsstöd. Utbildningen syftar till att förmedla kunskaper direkt från vårdgolvet om covid-19 för en ökad förståelse för vad patienter och vård- och omsorgspersonal går igenom. Även att stärka dig i din roll som själavårdare, med psykologins hjälp och med nya vinklar på vad som kan vara din uppgift.

I ett samarbete mellan Svenska kyrkan genom Skara stifts själavårdsinstitut och Kyrkokansliet på Nationell nivå erbjuder Betaniastiftelsen en digital utbildningsdag för alla själavårdare i församlingarna, institutionssjälavårdare, Jourhavande präster, volontärer i Sverigefinska telefonjouren och alla andra grupper som möter människor i samtal under den tid som är just nu.

Det här är en inspelad version av utbildningsdagen från den 15 juni 2020. Utbildningen innehåller fyra föreläsningar (varav två är inspelade tidigare som en del av temadagen ”Se hela människan i krisen”) samt reflektion från föreläsare och egna reflektionsfrågor. Utbildningen är avgiftsfri.

Föreläsare

Johan Sundelöf, överläkare, Palliativt Centrum, Uppsala

Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och i demensvård

Camilla Lif, tf kyrkoherde i Katarina församling

Per Höglund, leg. psykolog, Department of Psychology Umeå University

Åsa Engström, professor i omvårdnad, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap